Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt

Realizované projekty

Vďaka Európskemu sociálnemu fondu a Fondu sociálneho rozvoja sme mohli realizovať tieto projekty:

1. Opatrovateľstvo pre zariadenia sociálnej starostlivosti a terénnu starostlivosť /2006-2007/

2. Nový domov a šanca na plnohodnotný život /2008/

3. Vzdelávanie - cesta k trvalému zamestnaniu /2009-2010/

4. Kvalitné sociálne služby - prestavba a rekonštrukcia domova sociálnych služieb OAZIS /2011-2013/


Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.