Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt
Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia Sociálna implementačná agentúra

Názov projektu:
Vzdelávanie - cesta k trvalému zamestnaniu

Názov operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os:
Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie:
Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpora podnikania

Miesto realizácie projektu:
Komárno, Balvany

Trvanie projektu:
marec 2009 - október 2010

Rozpočet projektu:
130 049,13 €

Cieľ projektu:
Spracovať stratégiu rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania a prostredníctvom vzdelávania zvýšiť profesionálnu úroveň zamestnancov s cieľom udržať ich zamestnanosť pri adaptácii na nové legislatívne zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Cieľová skupina:
zamestnanci organizácie

Aktivity:
1. spracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania
2. vzdelávanie zamestnancov - opatrovateľský a ošetrovateľský personál (sociálne zručnosti)
3. vzdelávanie zamestnancov - ostatný personál (sociálne zručnosti)
4. vzdelávanie manažérov organizácie
5. vzdelávanie v IKT (ECDL štart)
6. jazykové vzdelávanie (angličtina, nemčina)


Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.