Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt
Európsky sociálny fond

Názov projektu:
Opatrovateľstvo pre zariadenia sociálnej starostlivosti a terénnu starostlivosť

Názov operačného programu:
SOP ĽZ- 2005/1.3/01

Priorita:
Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

Názov opatrenia:
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce


Projekt bol zrealizovaný od 01.07.2006 do 31.12.2007 vo dvoch etapách.

Projekt pripravil cieľovú skupinu zaradenú do vzdelávania na výkon prác v oblasti sociálnych služieb doma i v zahraničí. Projekt poskytoval komplexne aj teoretické aj praktické zručnosti.

Projekt úspešne ukončilo 60 frekventantov.


Pozrite si fotogalériu k tomuto projektu.


Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.