Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
Ul. Slobody 19 B, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca: Tibor Pálmay
IČO: 31193897
DIČ: 2020976430

OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Organizácia podľa §49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Názov Dokumenty na stiahnutie Dátum zverejnenia výzvy Lehota na predkladanie ponúk Zmluva
VO - Pracovný odev pre zamestnancov zariadenia Výzva
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Vysvetlenie a doplnenie
15.11.2013 25.11.2013 do 13:00 Zmluva
VO - Nábytok - jedálenské stoly a stoličky Výzva
Príloha č. 1
Príloha č. 2
15.11.2013 25.11.2013 do 13:00 Zmluva
VO - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Súťaž zrušená 06.12.2013
VO - Zdravotnícky nábytok pre klientov zariadenia Zadanie
Príloha č. 1
09.12.2013 16.12.2013 do 13:00 Zmluva
VO - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Zadanie
Príloha č. 1
17.12.2013 02.01.2014 do 13:00 Zmluva


Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.