Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt

Podmienky prijatia do nášho zariadenia

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov do zariadenia sociálnych služieb, je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.


Potrebné dokumenty

Ak je klient samoplatcom sociálnej služby:
 • Písomná žiadosť o umiestnenie v našom zariadení sociálnych služieb
 • Zoznam dokladov a osobných vecí
 • Zoznam osobného vybavenia
 • Čestné prehlásenie o majetku
Ak o umiestnenie žiada obec alebo VÚC:
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, ktoré podľa trvalého bydliska vydáva:
  - obec - zariadenie pre seniorov
  - VÚC - domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania
 • Písomná žiadosť o umiestnenie v našom zariadení sociálnych služieb
 • Zoznam dokladov a osobných vecí
 • Zoznam osobného vybavenia
 • Čestné prehlásenie o majetku

Tieto dokumenty nájdete na našej stránke v sekcii Na stiahnutie.

Tlačivá na žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu nájdete na webových stránkach obcí, miest a samosprávnych krajov.

V našom zariadení sa vstupné neplatí!

Kontaktné osoby:
Mgr. Mária Tuchyňová    0915 495 820
Mgr. Róbert Sárközi      035 / 7731 353

Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.