Úvodná stránka

O nás

Fotogaléria

Na stiahnutie
Zmluvy a faktúry
Verejné obstarávanie
Pre zamestnancov

Kontakt

História občianskeho združenia OAZIS

Občianske združenie OAZIS, ktoré sídli v Komárne, vzniklo medzi prvými neštátnymi inštitúciami na Slovensku. Poskytuje sociálne služby pre vybrané sociálne odkázané skupiny obyvateľstva z celého územia Slovenska a - po dohode - aj zo zahraničia.

Naše začiatky sa datujú k 1. novembru 1993, keď si Juliana Pálmayová (neskôr jedna z troch zakladateľov občianskeho združenia) založila živnosť (číslo živnostenského registra: 93/08528/000) na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti s celoročným pobytom pre ťažko chorých a imobilných klientov.
16. januára 1996 nám bol na Odbore sociálnych vecí Okresného úradu v Komárne vydaný výpis z Registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby.

V začiatkoch sme mali 12 zamestnancov, ktorí sa starali o 25 klientov.

V roku 1997 Tibor Pálmay, Juliana Pálmayová a Mária Tuchyňová schválili stanovy občianskeho združenia, čím založili a vytýčili smerovanie tohto novovzniknutého občianskeho združenia. Na Ministerstve vnútra SR je občianske združenie OAZIS registrované od 18. marca 1997.

V roku 1997 sme získali povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, a tým sme rozšírili ponuku našich služieb a zároveň sme vytvorili ďalšie pracovné miesta pre zdravotné sestry.

Postupnými rekonštrukčnými prácami sme zvýšili kapacitu nášho zariadenia v Komárne až na 95 klientov, čo podmienilo aj zvýšenie počtu personálu na 45 zamestnancov.

V roku 2000 sme vďaka rozsiahlej rekonštrukcii poschodovej budovy v časti Balvany (katastrálne územie obce Kameničná) dosiahli ďalšie možnosti umiestnenia až 120 klientov. Veľkou výhodou tejto lokality je krásne okolie, zahŕňajúce les s rozlohou 1,8 ha.

Zriadili sme pavilón "C", kde sa staráme o klientov liečených psychiatrom (v počte 26 klientov v Komárne a 42 klientov v Balvanoch), ako aj pavilón "B" v Komárne, kde poskytujeme starostlivosť desiatim ťažko zdravotne postihnutým klientom. V budúcnosti plánujeme otvoriť pavilón "B" aj v Balvanoch.

Vďaka personálu v počte 99 ľudí sa v oboch zariadeniach občianskeho združenia OAZIS snažíme poskytovať čo najkvalitnejšie služby. V súčasnosti sa staráme o 215 klientov.


Európska únia Európsky sociálny fond Regionálny operačný program
© 2008-2018 SeptimuS, s.r.o.